Archive for Category: אבוקדו

הוראות נטיעה אבוקדו

השתיל גודל מחומר טוב ובתנאים טובים, לכן חשוב להקפיד על נטיעה וטפול ראשוני מתאימים. הלבנה: יש להלבין מיד עם הנטיעה בלובן מדולל 30% בריסוס או התזה על הגזע והעלים התחתונים. נטיעה: לחתוך את תחתית שקית הפסלטיק מהגוש, לייצב את גוש השתיל כשהוא עדיין עם שקית הפלסטיק בבור ע”י מלוי...

קרא עוד