Archive for Category: אפרסק

עץ אפרסק הרמוזה

אפרסק הרמוזה

אפרסק הרמוזה הוא זן מיוחד ממשפחת האפרסקים המתאפיין בגודלו וביציבותו. מוצא: ארה”ב תאריך הבשלה: תחילת אוגוסט נתונים: עץ יציב ביבולים, טעם בינוני, גדול, מוצק. צבע ציפה לבן השקייה: סדירה. טיפול: מתאימים לאדמות שונות.

קרא עוד