Archive for Tag: אודם

זני קליפים – אודם

מאדימה בקליפה. הבשלה מאוחרת. מתוק, נותן פרי כל שנה, ללא סירוגיות. פרי גדול, קל לקילוף. מעט זרעים. אם שותלים בסביבה ללא הפרייה – אין גרעינים. נוף צפוף והפרי גם בתוך העץ גודל העץ: בינוני מועד הבשלת הפרי: דצמבר – מרץ

קרא עוד