Archive for Tag: הוראות טיפול

הוראות לטיפול במנגו בגינה הביתית

עץ המנגו הוא עץ ירוק עד שנמנה על משפחת האלתיים ומוצאו באזורים הסוב-טרופיים באסיה. את עץ המנגו ניתן לשתול במשך כל עונות השנה. לשתילים יש שורשים רגישים ולא רצוי להרים את השתיל ע”י אחיזת הגזע. שתיל ששורשיו נפגעו עלול לצמוח לאט לעץ קטן ומוחלש. השקייה המנגו מעדיף קרקע לחה...

קרא עוד