Archive for Tag: ויסטריה סינית

ויסטריה סינית

ממשפחת הפרפרניים. מטפס נשיר. פריחה מרשימה באשכולות גדולים וריחניים בצבע סגול-כחול. הלבלוב מופיע אחרי הפריחה, העלווה בצבע ירוק בהיר. מתאים לשמש מלאה. קצב גידול איטי עד התכססותו ובהמשך מהיר. *עמידה בקור *מתאימה מאוד לכיסוי גדרות ופרגולות.

קרא עוד