Archive for Tag: נקטרינה

פרי נקטרינה

נקטרינה

זני נקטרינה אפריל גלו ורד גלו נתונים: עץ בינוני, נשיר, עם פריחה ורדרדה. עונת פרי: מבשילים בסוף אפריל, תחילת מאי עם ציפה צהובה. השקייה: מסודרת טיפול: מתאים לטווח רחב של אדמות ואזורים עם דרישות קור נמוכות יחסית לנשירים. רגישים לזבובי הפרות וחיפושי קליפה.

קרא עוד