Archive for Tag: עץ

הוראות נטיעה אבוקדו

השתיל גודל מחומר טוב ובתנאים טובים, לכן חשוב להקפיד על נטיעה וטפול ראשוני מתאימים. הלבנה: יש להלבין מיד עם הנטיעה בלובן מדולל 30% בריסוס או התזה על הגזע והעלים התחתונים. נטיעה: לחתוך את תחתית שקית הפסלטיק מהגוש, לייצב את גוש השתיל כשהוא עדיין עם שקית הפלסטיק בבור ע”י מלוי...

קרא עוד

מנגו שלי

פיתוח ישראלי חדש של זן עם פרי גדול בגווני צהוב, כתום ואדום.טעמו משובח, מבשיל באוגוסט וניתן לקטוף אותו כבר לפני ההבשלה, בעל חיי מדף ארוכים. העץ בינוני בגודלו, עמיד יחסית למחלות ולתנאי גידול שונים.

קרא עוד