אורנית לוהבת

אורנית לוהבת

ממשפחת הביגנוניים.

מטפס ירוק עד.

עלווה ירוקה, וקנוקנות איתן הצמח מטפס ונאחז.

אשכולות פריחה בצבע כתום חזק.

משך פריחה סתיו-אביב.

מתאים לשמש מלאה.

קצב גידול מהיר.

פריחה מרהיבה וייחודית לחורף.

Give a Reply