דורנטה מצויה זהובה (תאילנדית)

דורנטה מצויה זהובה (תאילנדית)

שיח נשיר מותנה, בעל עלווה צהובה. משמש כגדר חיה, כבודד או כגוש צבע כדורי כתום, קישוטי.

פריחה: כחול-לילך באשכולות.

עונת פריחה: אביב-קיץ.

גובה: 2מטרים.

תנאי אור: שמש מלאה, הצללה חלקית.

Give a Reply