הוראות נטיעה אבוקדו

הוראות נטיעה אבוקדו

השתיל גודל מחומר טוב ובתנאים טובים, לכן חשוב להקפיד על נטיעה וטפול ראשוני מתאימים.

הלבנה:

יש להלבין מיד עם הנטיעה בלובן מדולל 30% בריסוס או התזה על הגזע והעלים התחתונים.

נטיעה:

לחתוך את תחתית שקית הפסלטיק מהגוש, לייצב את גוש השתיל כשהוא עדיין עם שקית הפלסטיק בבור ע”י מלוי באדמה לפחות מחצית מבור הנטיעה.

למשוך בקלות את השקית לכוון למעלה עד להוצאתה מהקרקע.

למלא את הבור מים ולגמור את הנטיעה בתלול קל תוך פתיחת הגומה מהחוץ כלפי פנים, בצורה זו יתרכזו מי ההשקיה בגומה.

השקיה:

במתזים בשלוש השבועות הראשונים, יש להשקות יום יום 2-3 ליטר מים לשתיל

חשוב כמות המים לגוש עצמו מאחר והשורשים מוגבלים לשטח זה.

בטפטוף:

יום יום בחישוב של ליטר ליום לשתיל.

דישון:

לדשן את הנטיעה בהתייעצות והמלצת המדריך.

Give a Reply