קת נאכלת- גת

קת נאכלת- גת

שימושים ברפואה אלטרנטיבית:

עלי השיח הצעירים בעלי בשפעה נרקוטית 

הערות כלליות:

חסכוני במים ,שמש מלאה/ חצי צל 

Give a Reply